วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

julie taxi/ bangkok

julie taxi.../bangkok.
mobile phone 08 18462014
08 4725 9333
e mail; julietaxitour@yahoo.com
julietaxi@yahoo.co.th
www.julietaxitour.com
-face book
-youtube